Stichting BAS Vrijwilligers

Stichting BAS is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De laatste tijd is het lastig om passend vrijwilligerswerk te vinden. Heb jij affiniteit met het begeleiden van mensen met een beperking en affiniteit met sporten. Wij hebben verschillende sportgroepen. Als u kijkt bij onze sportgroepen ziet u de mogelijkheden die er zijn. Naast onze sportgroepen hebben wij ook nevenactiviteiten waar onze vrijwilligers voor worden uitgenodigd. Ook gaan wij 1x per jaar met al onze vrijwilligers een vrijwilligersavond organiseren als bedankt voor de inzet voor onze vrijwilliger.

Wil je meer informatie of denk je dit is iets voor mij? Stuur dan een mailtje naar aanmelden@aangepastesporten.nl of bel naar 076 7855300

Wanneer u zich aanmeld als vrijwilliger hanteren wij verschillende documentatie;

  1. Inschrijfformulier Vrijwilliger
  2. Gedragscode vrijwilliger
  3. Handboek en richtlijnen van activiteit
  4. Singalenkaart
  5. Protocol omgaan met pesten en misbruik
  6. Pestprotocol

Binnen onze organisatie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor al onze vrijwilligers. Wanneer je je als vrijwilliger aanmeld, doen wij een aanvraag VOG aanvraag voor u. U ontvangt een schrijven/uitleg van ons. Er zijn voor de VOG aanvraag geen kosten. Mocht dit wel voordoen kunt u een aanvraag doen voor een declaratie formulier.