Vertrouwenspersoon Anneloes van Wingerden

Blijf je stil of praat je er over?

Sport in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet.

In de sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van machtsmisbruik.

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover en meld het. Wij luisteren naar wat je hebt gezien of is overkomen.

Praat nu. Voor jezelf, voor een ander, voor de sport.

Vertrouwenspersoon stichting BAS: Anneloes van Wingerden

Bereikbaar via e-mailadres: anneloes@aangepastesporten.nl